دیواره‌های فرسوده منطقه 7 رنگ می‌شوند

مدتی است اجرای پروژه‌های کوچک‌مقیاس در مناطق مختلف مورد توجه قرار گرفته است. در منطقه 7 نیز پروژه‌های کوچک‌مقیاس زیادی انجام شده است.