خطر حذف لبنیات از سفره مردم

بحث بر سر افزایش قیمت محصولات لبنی دوباره بالا گرفته است. صنایع لبنی معتقدند: افزایش روزافزون قیمت مواداولیه و دیگر هزینه‌های تولید همچون شیر خام، حمل‌ونقل، بسته‌بندی و هزینه‌های نیروی‌انسانی با توجه به سرکوب قیمت 80درصد تولیداتشان تحت عنوان اقلام حمایتی باعث شده فعالیت آنها با زیان‌دهی شدیدی همراه باشد.