34
یکشنبه 11 آبان 1399
شماره 8074
صفحه 10محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
فراخوان اهالی محله امام خمینیره برای تکمیل عملیات ساخت مسجد محمدی

تکمیل خانه دوست در انتظار یاری نیکوکاران

سال 1333 خورشیدی بود که مسجد محمدی توسط مرحوم «غلامحسین محمدی» در خیابان خوش نرسیده به خیابان امام خمینیره سپه سابق بنیانگذاری و وقف شد.