38
یکشنبه 11 آبان 1399
شماره 8074
صفحه 14محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
هویت و شکل‌گیری خیابان مشهور قلب تهران به روایت دکتر «بهرام آیراملو» از اهالی قدیمی

با افتخار می‌گویم: بچه سلسبیل‌ام

متولد محله منیریه است، اما درخیابان سلسبیل قد کشیده و بزرگ شده است. آنقدر که شیفته این خیابان و محله کودکی و نوجوانی و جوانی‌اش است.