28
یکشنبه 11 آبان 1399
شماره 8074
صفحه 5 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
اهالی از آلودگی و مکانیزه نبودن پل‌های عابرپیاده خیابان قزوین در محله سلیمانی گلایه دارند

پرش با مانع از روی خطوط بی.آر.تی!

چند سالی است که پای اتوبوس‌های تندرو به خیابان قزوین باز شده است. این اتفاق البته تبعاتی هم به همراه داشته است.