5
یکشنبه 11 آبان 1399
شماره 8074
صفحه 5-4 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
اعتراض مردم از یک نقطه بی‌دفاع شهری در حاشیه بزرگراه نواب

جزیره‌ای فراموش شده آن سوی ارغوان

نقاط بی‌دفاع شهری که مولود اجرای طرح‌های عمرانی ناقص یا اصلاح شهری است در منطقه 11 به‌عنوان یکی از مناطق پرتراکم و دارای بافت فرسوده کم نیست.