گره بیمه صیادان باز نشد

مشکلات صید ماهیان استخوانی در شمال کشور مانند سال‌های گذشته رغبت صیادان برای فعالیت در این حوزه را کم کرده است.