روایت دیپلمات‌ها از آمریکای بدون ترامپ

ظریف: تفاوت‌هایی بین بایدن و ترامپ وجود دارد
​​​​​​​ درحالی‌که مقامات ایران تا پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا تأکید می‌کردند انتخاب بایدن و ترامپ برای ایران فرقی ندارد و ایران در این رابطه ترجیحی قائل نیست، برای نخستین بار وزیر خارجه از تفاوت‌های بین ترامپ و بایدن سخن گفت.