خودرو / دنده عقب قیمت‌ خودرو در بازار

موج تازه کاهش نرخ ارز متاثر از نتایج انتخابات آمریکا و رشد بی‌رویه قیمت‌های کاغذی خودرو طی چند‌ماه گذشته موجب سیر نزولی قیمت‌ها در بازار بی‌مشتری خودرو شده است.