123
یکشنبه 18 آبان 1399
شماره 8079
صفحه 11 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
آشنایی با «ملیکا کرمی» عضو تیم ملی تنیس روی میز

حلقه چشم بادامی‌ها را شکستیم

به شنا علاقه داشت و به همین دلیل در کلاس شنای مدرسه نامنویسی کرد، اما یک روز، دست بر قضا، بعد از کلاس رفت دنبال دوستش که کلاس تنیس روی میز می‌رفت و برای پر کردن ساعت انتظارش راکت به دست گرفت و بازی را شروع کرد.