32
یکشنبه 18 آبان 1399
شماره 8079
صفحه 9-8 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
ظرفیت‌ها و آسیب‌های بوستان 35‌هکتاری در گفت‌وگو با شهروندان و مسئولان

لاله روشن‌تر می‌شود

این روزها، با ایجاد محدودیت در‌‌ تردد، اغلب برای رفع کسالت روزمرگی‌های کرونایی به پارک‌ها سری زده‌ایم.