28
یکشنبه 18 آبان 1399
شماره 8079
صفحه 5 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
مشارکت داوطلبانه اهالی محله راه‌آهن در اجرای طرح کاپ نتیجه داد

افزایش 35برابری تفکیک زباله از مبدا

حدود 2 ماه می‌شود که اجرای طرح کاپ در مناطق مختلف شهری تهران در دستور کار شهرداری قرار گرفته و این طرح در 3 منطقه 6، 22 و 21 به‌صورت آزمایشی آغاز شده است.