30
یکشنبه 18 آبان 1399
شماره 8079
صفحه 6 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
کمک‌های مؤمنانه اعضای گروه جهادی الهادیع در روزهای کرونایی به نیازمندان محله هاشمی

ای که دستت می رسد دستی بگیر!

سایه سیاه «کووید 19» بر سر کره خاکی پهن است. این بیماری در آستانه حضور یک ساله‌اش بی‌توجه به صدمات و آسیب‌های جبران‌ناپذیر همچنان می‌تازد.