5
یکشنبه 18 آبان 1399
شماره 8079
صفحه 5-4 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
معاون شهردار منطقه 6 از جزئیات اجرای شهر مجازی می‌گوید

گام هوشمند در مسیر «شهروندمداری»

«شهر مجازی» به عنوان طرح آزمایشی در منطقه 6 اجرا می‌شود
معمولاً شهروندان برای انجام یکسری امور مرتبط با شهرداری، مراجعه حضوری را ترجیح می‌دهند، چون اغلب تصور می‌کنند