23
چهار شنبه 28 آبان 1399
شماره 8088
صفحه سوم قرن
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

سال جوان ها

نویسندگان جوان آغازگر نسل سوم ادبیات داستانی ایران بودند
داستان
میانه دهه1350 بود و 3جریان اصلی در ادبیات داستانی ایران نقشی پررنگ داشتند؛ جریان اول، جریان قدرتمند و پرشمار داستان‌های اقلیمی بود.
ویژه
سال1355برای اهالی استان خراسان سالی پر از اندوه و رنج بود. در اردیبهشت این سال پس از چند روز بارندگی شدید، سیل مهیبی در شهرهای مختلف این استان به راه افتاد و خسارت‌های مالی و جانی بسیاری به بار آورد.
بعد از معرفی شهرک اکباتان، چهارصد دستگاه، دومین مجموعه مسکونی است که در ستون معماری مورد بررسی قرار می‌گیرد. دلیل روشنی هم دارد.
فوتبال
در خرداد55، برای هواداران تیم ملی فوتبال قهرمانی در آسیا چنان عادی بود که پیروزی کم گل ایران در فینال بازی‌های سال‌1976، صدای غرغر و حتی هو کردن آنها را در ورزشگاه آریامهر/ آزادی درآورد.

همه گرافیک ایران در یک نمایشگاه

نمایشگاه پنجاه سال گرافیک ایران در گالری مهرشاه برگزار شد
گزارش ویژه
طراحی گرافیک ایران از روزگار درخشان دهه1340 گذر کرده بود و طراحان و فعالان حرفه‌ای، نیاز به‌وجود یک سندیکا و رفتن به سمت فعالیت‌های صنفی را احساس می‌کردند.
PDF صفحه سوم قرن
کوتاه صفحه سوم قرن
از ساعت 19:30 عصر روز 16مهرماه، برنامه‌های تلویزیون به‌شکل رنگی بر صفحه گیرنده‌ها قابل دریافت شد.
آگهی