30
چهار شنبه 28 آبان 1399
شماره 8088
صفحه 6 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
کرونا فعالیت‌های معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه ۱۹ را از رونق نینداخت

در کنار شهروندان از غربالگری تا طرح صدآفرین

در روزهای کرونا بسیاری از برنامه‌های معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه ۱۹ به حالت غیرحضوری و آنلاین درآمده است.