123
چهار شنبه 28 آبان 1399
شماره 8088
صفحه 11 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
چند دقیقه سکوت به احترام رئیس بیمارستان خیریه غیاثی خدمتگزار عرصه سلامت

راز لبخند آقای دکتر

کارکنان و کادر درمانی بیمارستان خیریه غیاثی و ساکنان شهرک ولی‌عصرعج در غم از دست دادن انسانی عزادار شدند که تا زمان حیاتش جز خیرخواهی و محبت چیز دیگری از او ندیده بودند.