32
چهار شنبه 28 آبان 1399
شماره 8088
صفحه 9-8 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
شن‌چاله‌های محله خلیج‌فارس حاصل دست درازی بشر به منابع طبیعی و طمع‌ورزی انسان‌ها برای به دست آوردن ثروت و سود اقتصادی بی‌دردسر، ارزان و در دسترس در بستر رودخانه کن است
اهالی می‌گویند کامیون‌های شن و ماسه هنوز هم در رفت‌ و آمدند

ماجرای غبارآلود چاله‌های عمیق

وجود ذخایرشن و ماسه در جوار رودخانه کن آنقدر وسوسه‌انگیز بوده که شرکت‌های بهره‌بردار شبانه‌روز آنجا جولان بدهند و این سرمایه‌های باارزش را با لودر از دل زمین بیرون بکشند