24
چهار شنبه 28 آبان 1399
شماره 8088
صفحه چهارم قرن
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

از دیروز تا امروز

شهیدی، زبان فارسی را به تاریخ اسلام کشاند و تاریخ و فقه را به زبان فارسی
نثر
سیدجعفر شهیدی از سویی با زبان فارسی پیوند داشت، با ریاست دانشکده علوم انسانی و مؤسسه لغتنامه دهخدا و مرکز بین‌المللی آموزش زبان فارسی، و از سوی دیگر با فقه و تاریخ اسلام.
ویژه
کلاس ششم بود که تصمیم گرفت با فروش کتاب‌های جغرافیا، پیک دانش‌آموزی و مجلات «کیهان بچه‌ها» و «زن روز» به مغازه پدرش رونق‌دهد و در همین ایام بود که شیرینی زندگی با کتاب در وجودش ریشه دواند.
تجسمی
تا تأسیس نخستین مرکز آموزش عالی در شهری به‌جز تهران کمتر از 2دهه فاصله می‌افتد.

خواب بزرگ

مصاحبه شاه با روزنامه «کیهان»
مطبوعات
از ابتدای دهه 50 بر تعداد مصاحبه‌های محمدرضاشاه با مطبوعات ایرانی افزوده می‌شود.
ترانه‌ بزرگ‌ترین آرزو

ترانه‌ بزرگ‌ترین آرزو

شعر احمد شاملو در میانه دهه 50، بیش از شعر همه شاعران این سال‌ها رنگ و بوی سیاسی دارد.
شام آخر
شام آخر
سال ۵۵ آخرین سال رونق نسبی سینمای فارسی است
برنامه نوروز55 طبق روال همیشه چیده می‌شود؛ فیلم‌ها و ستاره‌ها ردیف می‌شوند تا سینمایی که رقیبش فیلم خارجیروز‌به‌روز قدرتمندتر می‌شود دست خالی از اکران بیرون نرود.
PDF صفحه چهارم قرن
کوتاه صفحه چهارم قرن
هرچند که تغییر شکل و قالب انتشار آثار شنیداری از «صفحه‌گرام» به «کاست»، به درآمیختگی مناسبات حرفه‌ای این عرصه انجامید، اما سویه‌های مثبت این اتفاق از اواسط سال1355 رخ‌نمون شد.
سال1355 اداره برنامه‎های تئاتر، زیرمجموعه وزارت فرهنگ و هنر با همکاری سازمان رادیو و تلویزیون ملی ایران، نخستین جشنواره و سمینار تئاتر شهرستان را در سراسر ایران برگزار‌می‌کند.