«بازگشت آمریکا» به جای «اول آمریکا»

جو بایدن، رئیس‌جمهور منتخب آمریکا هفته گذشته در نخستین نشست خبری‌اش بعد از انتخابات گفت که به رهبران کشورهای جهان که با او تماس گرفته‌اند، تأکید کرده که آمریکا به صحنه جهانی بازگشته است.