10
چهار شنبه 28 آبان 1399
شماره 8088
جامعه
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
خبر
سخنگوی وزارت بهداشت با بیان اینکه در ایران میزان مرگ‌ومیر ناشی از کرونا در بیماران دیابتی 8. 17 درصد گزارش شده است، توصیه‌هایی را برای تقویت سیستم ایمنی این بیماران ارائه داد.
تحلیل جامعه‌شناختی همشهری از پیامدهای اجتماعی و اخلاقی پاندمی کرونا

جامعه ریسکی و اخلاق مخاطره

پس از گذشت یک‌سال، آنچه غیرقابل انکار است، اینکه آثار و پیامدهای پاندمی کرونا، مناسبات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی را به کلی تغییر داده است.