۶ سال صدرنشینی در مسابقات کشوری

وجود حداقل یک پژوهش‌سرا در مناطق آموزش و پرورش یا شهری که بالای ۳۰ هزار دانش‌آموز داشته باشد الزامی است.