31
چهار شنبه 28 آبان 1399
شماره 8088
صفحه 7 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
خانه آقای مجموعه‌دار موزه‌ای فرهنگی و آموزشی است

کیمیاگری با دورریختنی‌ها

آلبوم‌های تمبر او شبیه کتاب تاریخی است که در هر برگ آن قسمتی از اتفاقات ایران و جهان به شکل تابلوهای مینیاتوری کوچک به نمایش درآمده‌اند.