36
چهار شنبه 28 آبان 1399
شماره 8088
صفحه 12 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
اجرای طرح مهارت‌آموزی در مدرسه فرهیختگان

فوت وفن کارآفرینی از راه دور

طرح «کاد» را دانش‌آموزان دهه۵۰ و۶۰ خوب به یاد دارند. طرحی برای آموختن و یادگیری فنون و برخی مهارت‌های ضروری.