خبرهای کوتاه

ستادهای مقابله با کرونا در استان‌های یزد و اصفهان مصوب کردند که تمام اماکن گردشگری این استان‌ها تعطیل و واحدهای غیرمجاز اقامتی بدون اخطار پلمب شوند.