پاسخ ایران به لفاظی ترامپ

​​​​​​​ کمتر از یک‌ ماه مانده تا انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور فعلی و نامزد جمهوریخواهان که به‌تازگی از بستر بیماری کرونا بلند شده، با ادبیاتی زننده، ایران را تهدید کرد.