123
یکشنبه 20 مهر 1399
شماره 8059
صفحه 5-4 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
درددل ساکنان محله جمهوری با همشهری محله و پاسخ مسئولان

4 مشکل، 4 پاسخ

محله جمهوری از آن محله‌های تاریخی و قدیمی ‌تهران است که مردم این شهر خاطرات زیادی با آن دارند؛ محله‌ای که می‌توان ردپای معماری غرب را در دهه‌های 1300 و 1310 در دوره رضاشاه و بعد‌ها در دوره محمدرضا شاه بر ساختمان‌هایش دید.