10
یکشنبه 20 مهر 1399
شماره 8059
جامعه
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

آتش دوباره به جان دانش‌آموزان افتاد

یادداشت
ظهر پنجشنبه، یکی از خوابگاه‌های اردوگاه شهید باهنر آتش گرفت و 15فرد دارای بیماری اوتیسم که به همراه مربیان‎شان برای اردو آنجا دور هم جمع شده بودند، صدمه دیدند. در نهایت یک نفر از آنها فوت کرد و دیگری با 70درصد سوختگی راهی بیمارستان شد.
رئیس کمیته‌امداد امام‌خمینی ره در گفت‌وگو با همشهری از دلایل افزایش آمار فقر در کشور می‌گوید

تا کاهش فقر راه زیادی داریم

نخستین پرسشی که از متولی حوزه محرومان و نیازمندان می‌توان پرسید، آمار تعداد فقرا و محرومان جامعه است.