123
یکشنبه 20 مهر 1399
شماره 8059
صفحه 11 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
گفت‌وگویی با دانش‌آموزان رتبه‌های برتر نخستین جشنواره علمی، ‌پژوهشی کشور

دانش‌آموزان منطقه ۱۰ گل کاشتند

دانش‌آموزان موفق دور اول دبیرستان هوشمند شاهد هاجر در منطقه ۱۰ از همین شروع سال تحصیلی با کسب رتبه‌های برتر نخستین جشنواره علمی، ‌پژوهشی دانش‌آموزی کشوری برای ایستادن بر سکوهای نخست ‌کشوری و جهانی گام برداشتند.