3
یکشنبه 20 مهر 1399
شماره 8059
صفحه 3 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
معاون برنامه‌ریزی و توسعه شهری قلب تهران در جلسه هم‌اندیشی کارگروه برنامه و بودجه با شورایاران این منطقه گفت: «شهرداری منطقه 12 پیشتاز برنامه‌ریزی محله‌محور و تعریف و اجرای پروژه‌های کوچک‌مقیاس محلی است.»
معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه 7 از اجرای طرح «شهر فعال و دوستدار فعالیت بدنی» در این منطقه خبر داد.