30
یکشنبه 20 مهر 1399
شماره 8059
صفحه 6 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
گفت و گو با مربی آشپزی هم محله ای درباره خاطرات خوشمزه اش

اولین قورمه سبزی ام  طعم سبزی‌پلو می داد!

سودای دنبال کردن آشپزی را به‌صورت جدی در سر نداشت. در تجربه‌های نخست آشپزی هم چندان موفق نبود. یک بار قورمه‌سبزی را با سبزی پلویی پخت. در انتخاب رشته دانشگاهی و شغلش هم آشپزی جایی نداشت.