شب های خوب رصد مریخ

اگر علاقه‌‌مند به آسمان شب هستید رصد مریخ را در این شب ها از دست ندهید. سه‌شنبه این هفته مریخ در تقابل با خورشید و زمین، آسمان را روشن خواهد کرد
مهر یا اکتبر،‌ماه خودنمایی مریخ در آسمان است. در اکثر شب‌های اکتبر، مریخ از هر چیز دیگری در آسمان درخشان‌تر و منظره‌ای واضح از این سیاره سرخ برای علاقه‌مندان کشف و رصد آسمان فراهم است.