38
یکشنبه 20 مهر 1399
شماره 8059
صفحه 14محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
نگاهی به معماری و شهرسازی محله‌ای قدیمی در قلب طهران

کو، کجاست سنگلج؟

ناصر تکمیل همایون تهران را روستایی می‌داند که اندک‌اندک توسعه پیدا کرد و از زمان صفویه به‌صورت شهر درآمد و شاه تهماسب برج و باروهای آن را پدید آورد.