درختان کهن راویان تاریخ و فرهنگ تهران

قدیمی‌ترین شاهدان زنده سرگذشت تهران از روزگارانی که روستایی دورافتاده و خوش ‌آب ‌و هوا بود و در آرامش زندگی می‌گذراند تا امروز که کلانشهری در مرکز توجهات و پر از زندگی و هیاهو‌ست، درختانی هستند که عمر برخی از آنها بیش از قدمت پایتختی تهران است و حیات آنها قدمتی به اندازه چند قرن دارد.