32
یکشنبه 20 مهر 1399
شماره 8059
صفحه 9-8 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
دانش‌آموزان محله «دبستان» دیوار یکی از خیابان‌ها را زیبا کردند

دیوارهای خاکستری بوم نقاشی دختران محله

عصر شنبه پاییزی، خیابان نصیرآبادی سبلان حال و هوای دیگری دارد. جایی در میانه خیابان باریک، دختران نوجوان محله جمع شده‌اند. روبه‌رویشان در تورفتگی، دیواری است که تا پیش از این کثیف و خاکستری بوده است. حالا اما طرحی از رنگ و امید رویش نشسته است.