دست مریزاد عمو اکبر!

رزمنده روزهای جنگ، ناجی بچه‌های محله‌اش از چنگ دیو سیاه اعتیاد شده است. اکبر آقای آذری را هم‌محله‌ای‌ها، عمواکبر صدا می‌کنند،  هم معتمد محله است و هم سنگ صبورشان.