12
یکشنبه 20 مهر 1399
شماره 8059
کووید-19
122
122
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
پزشک همشهری
اغلب افراد دچار عفونت با کروناویروس عامل بیماری کووید-۱۹ بر ضد‌آن آنتی‌بادی تولید می‌کنند و این آنتی‌بادی‌ها پروتئین‌هایی هستند که مانع عفونت دوباره سلول‌ها به‌وسیله ویروس‌‌ها می‌شوند.
یک گزارش متفاوت از نخستین روز اجباری شدن استفاده از ماسک در تهران

سخنگوی دولت در ازدحام کنسروی مترو

علی ربیعی، سخنگوی دولت در نخستین روز استفاده اجباری از ماسک در متروی تهران حاضر شد و روز شلوغ و پر از سؤال و جوابی را گذراند
مرضیه موسوی خبرنگار: یک روز مثل همه روزها و سال‌های گذشته ازدحام جمعیت قابل توجه است؛ در ایستگاه متروی تئاتر شهر؛ یکی از نبض‌های تردد تهران.