مسکن زیر ضرب تورم فولادی

آخرین اطلاعات آماری از تورم 150درصدی نهاده‌های فولادی مورد استفاده در ساخت‌وساز حکایت دارد؛ آن‌هم در شرایطی که به‌واسطه رکودی شدن فضای بازار مسکن، رغبت سازندگان برای آغاز پروژه‌های مسکونی جدید کمتر شده است.