123
شنبه 24 آبان 1399
شماره 8084
صفحه 11 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
گلایه اهالی محله‌های درب دوم و دروس از آبگرفتگی معابر با شروع بارش‌های پاییزی

چالش باران

جمع‌آوری آب‌های سطحی و دفع فاضلاب مناطق شمالی شهر به دلیل موقعیت توپوگرافی خاص این مناطق و قرار گرفتن روی شیب، همواره یکی از دغدغه‌ها و مسائل مدیریت شهری بوده است.