توصیه حقوق شهروندی رئیسی به دادستان‌ها

​​​​​​​ رئیس قوه قضاییه در نوزدهمین همایش سراسری دادستان‌های سراسر کشور که پنجشنبه قبل برگزار شد، بار دیگر بر رویه‌های قضایی تضمین‌کننده حقوق مردم تأکید داشت.