03
شنبه 24 آبان 1399
شماره 8084
شهر
23023614
02123023901
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

هنوز اعتماد ندارم!

طی چند هفته اخیر مطالب زیادی در باب دوچرخه‌سواری ایمن خوانده‌ام؛ مطالبی که نکاتی مثل رعایت علامت‌ دادن با دست برای نشان دادن توقف، گردش به راست و چپ و... را گوشزد می‌کنند تا دوچرخه‌سوار، پشت‌سری‌های خود را از  تصمیمش آگاه کند.
ویژه
​​​​​​​پنجشنبه گذشته خبری مبنی بر تبدیل آرامگاه صوراسرافیل و ملک‌المتکلمین به پارکینگ بیمارستان لقمان واقع در خیابان شهیدکمالی منتشر شد.
گفت‌وگو
نیمه خرداد‌ماه امسال بود که خبر توافق ارتش و شهرداری تهران برای تبدیل پادگان قدیمی 06 در محدوده سلطنت‌آباد به فضای همگانی پس از سال‌ها انتظار منتشر شد تا صحبت از قرار‌گرفتن فضایی 35هکتاری به‌عنوان باغ، بوستان و تفرجگاه در اختیار مردم به میان‌آید.

تنظیم برنامه مترو و اتوبوس با خلوتی شهر

گزارش
2ساعت فرصت دارید تا به خانه برگردید.