دفاعی/ وزیر دفاع عراق به ایران می‌آید

وزیر دفاع عراق در صدر یک هیأت بلندپایه نظامی برای دیدار با مقامات کشورمان به تهران سفر می‌کند.