21
شنبه 24 آبان 1399
شماره 8084
صفحه اول قرن
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

اداره وزارت دارایی به سبک آمریکایی

سند
«مهدی صور‌اسرافیل، مشاور عالی وزارت دارایی و خزانه‌داری کل، روز سه‌شنبه 26/7/45 ضمن یک گفت‌وگوی خصوصی اظهارداشت: دکتر جمشید آموزگار، وزیر دارایی، به‌منظور آنکه سازمان وزارت دارایی به سبک وزارت دارایی آمریکا اداره می‌شود، چندی قبل از آقای ج. کانان، خزانه‌دار کل سابق آمریکا دعوت می‌نماید که به ایران آمده و کار سازمان‌دادن وزارت دارایی را به‌ترتیبی که در آمریکا عمل می‌شود به انجام رساند.
یادداشت اول
اجرای برنامه اصلاحات ارضی در دهه40 که پیش‌زمینه «انقلاب سفید» هم بود، تحول بزرگی در اقتصاد روستا و روستاییان به‌حساب می‌آمد، چراکه ساختار اقتصاد کشاورزی ایران را برهم زد، بدون اینکه جایگزین مناسبی ارائه کند.

آتش توسعه صنعتی 40،خاکستر تورم نفتی 50

چرا برنامه‌های نوسازی به تورم و شکست منتهی شد؟
گزارش یک
فاصله میان سال‌های1342 تا 1352، دهه ویژه‌ای در تاریخ اقتصادی کشور به‌حساب می‌آید.