31
شنبه 24 آبان 1399
شماره 8084
صفحه 7 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
با دستور شهردار منطقه ۲ مالکان گود ۳۵ متری مرزداران موظف به رفع خطر شدند

علاج واقعه قبل از ریزش‌آوار

گود مرزداران با عمق ۳۵‌متر در بلوار مرزداران ۵ سال است که رها شده و ترک‌خوردگی و شکاف دیوارهای ساختمان‌های اطراف، نگرانی‌هایی را برای قریب به ۱۴۰ خانوار مجاور گود ایجاد کرده.