30
شنبه 24 آبان 1399
شماره 8084
صفحه 6 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
نگاهی به پیشینه پایگاهی مذهبی

حسینیه‌ای با سخنرانان پرشور

حسینیه ارشاد نامی آشناست نه فقط برای اهالی منطقه ۳ و شمیران، بلکه برای همه مردم تهران و ایران یادآور حضور پرشور جوانان و مردمی است که از راه‌های دور و نزدیک خود را برای شنیدن سخنرانی‌های شهید آیت‌الله ‌مطهری، آیت‌الله ‌مفتح و دکتر شریعتی به این مرکز می‌رساندند.