مرگ شوهر 2روز بعد از قتل همسر

چند ساعت پس از مرگ مرد جوان بر اثر مصرف بیش از حد مواد‌مخدر، جسد همسرش که در خانه‌شان به قتل رسیده بود پیدا شد.