25
سه شنبه 27 مهر 1400
شماره 8340
صفحه 15 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
توصیه کارشناس فضای سبز شهرداری منطقه۱۳ برای مراقبت پاییزی از گل‌ها و گیاهان

نشاء‌های پاییزی بکارید

پاییز را فصل خزان گیاهان می‌دانند چون طبیعت در این فصل شروع به تغییر و از منظر بعضی‌ها دچار پژمردگی می‌شود اما با به کارگیری کمی مهارت و البته برنامه‌ریزی و طراحی، می‌توان یکی از رنگین‌ترین زمان‌ها را با وجود گیاهان و گلدان‌های جذاب تجربه کرد.