دوگانه عمل و اقدام در سیاست خارجی

سخنگوی وزارت خارجه دیروز موضع کشورمان در قبال آخرین و جدیدترین تحولات سیاست خارجی؛ ‌از چندو‌چون ازسرگیری مذاکرات برجام گرفته تا گفت‌وگوهای بغداد و تنش‌سازی‌‌های اخیر باکو را تشریح کرد.