هشدار نارنجی برای‌شمال‌و‌جنوب

کاهش دما و بارش شدید باران در روزهای پایانی هفته سواحل جنوبی و شمالی کشور را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد
سازمان هواشناسی درباره بارش شدید باران همراه با کاهش دما تا ۱۰درجه سانتی‌گراد در 2استان شمالی و افزایش ارتفاع موج در خلیج‌فارس و دریای خزر هشدار داده است؛ وضعیتی که می‌تواند صیادان و کشاورزان این مناطق و همینطور مسافران تعطیلات آخر هفته را با مشکلاتی مواجه کند.