33
سه شنبه 27 مهر 1400
شماره 8340
صفحه 10محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
گفت‌وگو با هم محله‌ای ۸۷ ساله‌ای که زندگی‌اش با نقش و نگار پیوند خورده است

هنرنمایی شاطر خوش‌ذوق روی بوم نقاشی

پیرمرد با نشاطی است. سرشار از انرژی مثبت و ذوق هنری. کهولت و روزمرگی برای او معنایی ندارد.